2017. már 01.

Tájékoztató a webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről

írta: vecseilaszlo
Tájékoztató a webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) rendszeresen érkeznek panaszok, beadványok a webáruházak adatkezelésével illetve annak jogszerűségével kapcsolatosan. Jelen tájékoztató célja, hogy útmutatóul szolgáljon mind a webáruházat üzemeltető adatkezelők, mind az adatkezelésben érintettek számára, hogy megismerjék, a webáruházakkal összefüggő adatkezelések esetében milyen követelményeknek kell érvényesülniük. A Hatóság a tájékoztatóban szereplő alapvető szempontokkal kívánja segíteni az adatkezelőket a jogszerű adatkezelés kialakításában.

Forrás: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


1. Jogszabályi háttér
1.1. Az info tv
Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) tartalmazza a személyes adatok kezelésére, valamint a adatkezelésben résztvevők (érintett, adatkezelő, adatfeldolgozó) viszonyaira vonatkozó alapvető szabályokat.

1.1.1. Az Infotv hatálya
Az Infotv-t a Magyarország területén" ... >>

adatvedelem02.jpgA 'Tájékoztató a webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről' c. PDF dokumentum a képre kattintva tölthető le.

INGYENES TUDÁSTÁR: Az e-Kereskedelem és az e-Business Magyarországon
|  szakmai anyagok  |  Hasznos webes eszközök  |   Szakirodalom  |   Állás  |
Javasolj - Használd - Oszd meg!

Szólj hozzá

adatvédelem jogszabály törvény